La Fundació Privada Marguerida de Montferrato va ser creada l’any 1975 pel Notari Sr. Manuel Gramunt i Puig amb el desig que els béns que integraven la seva herència fossin destinats a la difusió i foment de la cultura. Des d’aleshores, el Patronat de la Fundació ha administrat els mitjans i els esforços per donar compliment a la seva voluntat.
Tots aquests anys passats fins al 2015, la Fundació ha dut a terme diferents activitats i projectes d’acord amb aquesta idea inicial, però no ha estat fins aquest any 2016 que la Fundació Privada Marguerida de Montferrato ha obert un espai destinat a l’art contemporani. D’aquesta manera, el desig del Sr. Manuel Gramunt i Puig ha esdevingut per la Fundació Privada Marguerida de Montferrato el gratificant treball de difondre l’art contemporani i, en conseqüència, l’educació i la cultura.

El patronat està format per:
President: Francesc Macià i Barrado
President emèrit: Andrés Viola i Estany
Secretari-Gerent: Isaías Peran i Torrado

Vocals:
Josep Maria Llovet i Amat
Judith Llovet i Capdevila
Sebastià Mas i Trullols
Josep Maria Puig i Boguñà

Direcció artística: José Carlos Balanza Mateo
Aquesta pàgina utilitza cookies i altres tecnologies per millorar la navegació dels usuaris.   
Privacidad