Ausencias

Félix Reyes

www.reyes-esculturas.com

El espacio y el tiempo I

Resina i pintura sobre poliespan i acer

188 x 86 x 52 cm

2016

El espacio y el tiempo II

Resina i pintura sobre poliespan i acer

188 x 60 x 60 cm

2016

El balcón

Primer balcó de quatre

Acer i ferro colat

25,5 x 28 x 17 cm

2016

El balcón

Segon balcó de quatre

Acer i ferro colat

25,5 x 28 x 17 cm

2016

El balcón

Tercer balcó de quatre

Acer i ferro colat

25,5 x 28 x 17 cm

2016

El balcón

Quart balcó de quatre

Acer i ferro colat

25,5 x 28 x 17 cm

2016

Ausencias

Peces de fusta d'avet:

575 de 24,5 x 2,3 x 2,3 cm

cadascuna

Peces de ferro:

19 cm d'alçada per longitud variable, buits de 2,4 x 2,4 cm

2016

c/ Pare Sanahüja, 3 | 25600 Balaguer

© 2016 Fundació Marguerida de Montferrato. Avís legal.

 info@fmm.cat | tel. 973 44 56 17

5 MINUTS AMB L'ART