La Fundació Privada Marguerida de Montferrato va ser creada l'any 1975 pel Notari

Sr. Manuel Gramunt i Puig amb el desig que els béns que integraven la seva herència

fossin destinats a la difusió i foment de la cultura. Des d'aleshores, el Patronat de la

Fundació ha administrat els mitjans i els esforços per donar compliment a la seva

voluntat.

Tots aquests anys passats fins al 2015, la Fundació ha dut a terme diferents activitats

i projectes d'acord amb aquesta idea inicial, però no ha estat fins aquest any 2016 que

la Fundació Privada Marguerida de Montferrato ha obert un espai destinat a l'art contemporani.

D'aquesta manera, el desig del Sr. Manuel Gramunt i Puig ha esdevingut per la

Fundació Privada Marguerida de Montferrato el gratificant treball de difondre l'art

contemporani i, en conseqüència, l'educació i la cultura.

 

El patronat està format per:

President: Francesc Macià i Barrado

President emèrit: Andrés Viola i Estany

Secretari-Gerent: Isaías Peran i Torrado

 

Vocals:

Josep Maria Llovet i Amat

Judith Llovet i Capdevila

Sebastià Mas i Trullols

Josep Maria Puig i Boguñà

 

Direcció artística: José Carlos Balanza Mateo

c/ Pare Sanahüja, 3 | 25600 Balaguer

© 2016 Fundació Marguerida de Montferrato. Avís legal.

 info@fmm.cat | tel. 973 44 56 17

5 MINUTS AMB L'ART